งานฉลองครบรอบ 5 ปีโรงงานไทย

25 มกราคม 2562

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ในการก่อตั้งบริษัท MITSUYA SEIKO (THAILAND)

ในวันนั้นได้มีการฉลองวันสำคัญที่น่าจดจำกับพนักงานและครอบครัวของพวกเขา