วันสงกรานต์ (ฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย)

5 เมษายน 2562

เทศกาลสงกรานต์ตัวแทนที่สื่อถึงประเทศไทย

แต่เดิมเป็นวันฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ วันไหว้บรรพบุรุษ และวันครอบครัว ในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลสาดน้ำ” ซึ่งจัดขึ้นช่วงวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน วันนี้เท่านั้นที่จะได้สังสรรค์อย่างเป็นกันเอง มีการรดน้ำดำหัว และปะแป้งกันอย่างสนุกสนาน