ABOUT US

ข้อมูลบริษัท

คำทักทายจากผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ Takahashi Naoki

มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศแห่งแรกของ บริษัท
มิทสึยะ เซโก้ จำกัด

ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นนครดีทรอยด์แห่งซีกโลกตะวันออก ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศได้มีการขยายฐานการผลิตเข้ามา ไทยจึงเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์

มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด ได้สร้างระบบการ
ผลิตที่เกิดเวลาสูญเปล่าน้อยที่สุด โดยร่วมมือกัน เพื่อตอบสนองต่อยุคโลกาภิวัตน์ในยุคต่อไป
ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามทะเลของ มิทสึยะ ที่คอยสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ
รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ และสร้างรากฐานสำหรับอนาคตใหม่

เราจะก้าวเดินต่อไปในการขัดเกลาจิตใจ ขัดเกลาฝีมือ พัฒนาการผลิตของญี่ปุ่น เพื่อที่จะยังคงเป็นบริษัทที่มีประโยชน์ต่อโลก

รองกรรมการผู้จัดการ Kusakabe Hiroshi

มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในฐานะ บริษัทในเครือในต่างประเทศแห่งแรกของ
มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัดและเริ่มการผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

จำนวนการผลิตรถยนต์ของไทยในปัจจุบันสูงกว่า 2 ล้านคันต่อปี ทำให้เป็นประเทศผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ปัจจุบัน มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสินค้า 5 ล้านชิ้นต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนระบบขับเคลื่อนรถยนต์และชิ้นส่วนรถบรรทุก
เมื่อปีที่แล้วเราได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF16949 และเรามุ่งมั่นในการจัดการคุณภาพด้วยระบบการจัดการขั้นสูง เป็นเพราะทุกท่านเราจึงได้ทำการค้าขายที่ไม่ใช่แค่บริษัทร่วมลงทุนของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าบริษัทในไทยอีกด้วย

มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จึงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อไปโดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งดังต่อไปนี้

1.ระบบ R&D และเทคโนโลยีการผลิตที่มีการบริหารจัดการโดยส่วนกลางที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่น
2.มีการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ Japan Quality ในด้านคุณภาพ
3.ความเร็วในการตอบสนองที่มีแต่บริษัทในเครือเท่านั้นที่สามารถทำได้
4.สร้างระบบการจัดการอย่างละเอียดโดยพนักงานคนไทย
5.การช่วยเหลือสังคมในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือ การสรรหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิวัฒนาการเทคโนโลยีการตัด เทคโนโลยีการขัดแบบแนวราบและทรงกระบอก เทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูป คือ ลักษณะเด่นของเรา เราจะทำการรองรับ VA, VE และความต้องการของลูกค้าทั้งหมด เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการพัฒนาสินค้าที่รวมเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไป

ประวัติความเป็นมา

พฤษภาคม 2555ตั้งบริษัท มิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
มิถุนายน 2555ซื้อที่ดินโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตุลาคม 2555เริ่มก่อสร้างโรงงาน
พฤษภาคม 2556ก่อสร้างโรงงานเสร็จสมบูรณ์
พศจิกายน 2556ติดตั้งอุปกรณ์การผลิต
มกราคม 2557เริ่มการผลิตเต็มรูปแบบ
พฤษภาคม 2557ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
กันยายน 2557เริ่มการค้าขายกับ GKN Driveline (Thailand) Co., Ltd
มกราคม 2558เริ่มการค้าขายกับ NHK Spring (Thailand) Co., Ltd
พฤษภาคม 2558เริ่มการค้าขายกับ Mubea Somboon Automotive Co., Ltd
ตุลาคม 2558 เริ่มการค้าขายกับ UNIVANCE (Thailand) Co., Ltd
ธันวาคม 2561ได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF16949

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทมิทสึยะ เซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อตัวแทนกรรมการผู้จัดการ Takahashi Naoki
ก่อตั้ง31 พฤษภาคม 2555
ทุนจดทะเบียน180 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง7/385 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ประเทศไทย
TEL(+66)-38-913-700 (701,702)
FAX(+66)-38-913-703
ผู้รับผิดชอบคนญี่ปุ่น/ Kusakabe(+66)-81-990-3281